Biolight

​​Biolight – påskyndar kroppens läkningsprocess. Naturligt och skonsamt

 

 

​Biolight erbjuder en egenutvecklad och patenterad metod och utrustning för avancerad ljusbehandling.
Läknings- och återhämtningsprocesser i levande vävnad stimuleras av pulserande ljus. Behandlingen används framgångsrikt för snabbare läkning av sår och andra inflammatoriska tillstånd. Resultatet blir dämpad inflammation, ökad cirkulation, ökad syretillgång och regenerering av vävnad. Metoden används även för snabbare återhämtning efter kraftiga muskelansträngningar.​

Kroppen har en enastående förmåga att läka sig själv, och till det behöver cellerna energi. Biolight tillför energi genom ljus. Det betyder snabbare läkning av sår och inflammationer, återhämtning från skador, förutsättning för bättre prestationer och ett mer aktivt liv. Biolight används inom vården och idrott och hälsa.

 

 

Patenterad teknik

Ljusets positiva inverkan på kroppen är känd sedan länge. Biolight har förfinat den verkan genom att använda monokromt ljus i vetenskapligt utprövade former och låta ljuset pulsera. När området som ska behandlas belyses ökar aktiviteten i cellerna och läkningen påskyndas. Det ger en effektiv och skonsam behandling av inflammationer i dess olika former.

 

Utrustningen har flera olika program där våglängder, pulser, energimängd och styrka automatiskt ställs in efter den behandling som ska göras. Behandlingstiden är fem till tio minuter per tillfälle. Behandlingen upprepas enligt ett antal optimala behandlingsscheman som Biodynam utvecklat – från ett par behandlingar i veckan upp till flera behandlingar per dag.

 

Diabetessår

Under 1997 presenterades den första vetenskapliga kliniska studien på läkning av sår på människor, en fas II-studie på trycksår, vilken visade på halverad läkningstid för sårläkning efter behandling med Biolight. Sedan denna studie genomfördes har ytterligare ett antal fas III-studier genomförts, varmed en dubbelt så snabb läkning har kunnat säkerställas statistiskt.

I samarbete med några av landets främsta kliniker på diabetessår genomför bolaget en studie på diabetiska sår som behandlas med Biolight. Målsättningen är att visa lika goda resultat som i den tidigare trycksårsstudien. Ett sådant resultat skulle, enligt de medverkande klinikernas expertis, medföra att landets diabetesavdelningar snabbt tar till sig metoden.

Det här kan Biolight åstadkomma:

Sårläkning
Smärtdämpning
Dränering av ödem (ansamling av vävnadsvätska)
Dämpning av inflammationer
Förberedelse inför fysisk ansträngning
Snabbare återhämtning efter ansträngning
Läkning av akuta skador och svårläkta tillstånd
Förkortad läknings- och rehabiliteringstid

Fördelar med Biolight:

Inga biverkningar
Smärtfri
Ej beroendeframkallande
Kliniskt bevisad effekt
Icke-invasiv (punkterar inte huden)

 

 

 

 

Biolight är en få alternativa produkter på marknaden som får kalla sig medicinteknisk produkt. Biolight används på sjukhus, hudmottagningar vårdcentraler, äldreboenden, veterinärstationer mm.

Biolight är en effektivt metod tackvare är att den belyser med 110 ljusstrålar från en roterande diodplatta, den förser ett tämligen stort område med elektromagnetisk energi. Jämför detta med ljuset från en enkel stråle. Biolight har även sammansatta behandlingsprogram och det är betydligt effektivare än en enstaka våglängd. Varje specifik skada kräver sin egen kombination av behandlingsprogram.

Biolights program:

Energy
Acute
Follow up
Acupuncture
Drainage 1 och 2
Preparation
Wound