LIFE SYSTEM

STRESSHANTERING och Energibalansering

 

LIFE System kan finna orsaker till problem som sjukvården benämner sjukdomar och som oftast även har en emotionell och fysisk koppling som de ofta saknar kunskap om.

Stress har en stark bidragande orsak till dagens ohälsa bland unga och gamla.
LIFE System korrigerar obalanser och stimulerar kroppens egna självläkningssystem och en balansering med LIFE System kan leda till bättre hälsa, ökat välbefinnande och en bättre livskvalitet, UTAN skadliga biverkningar.

LIFE System är förebyggande hälsovård.

LIFE System – skapar balans i kroppens energi

 

All materia utstrålar elektromagnetisk energi; från den minsta mikroorganismen till universums oändliga galaxer. Både människor och djur påverkas av denna energi på ett sätt som antingen upprätthåller, stärker eller stör den fysiska och mentala balansen.

Elektromagnetisk energi består av mätbara vibrationer, även kallat frekvenser, som uttrycks i måttet Hertz (svängningar per sekund). Varje frisk del av kroppen kännetecknas av sitt egna, naturliga frekvensvärde. Men av olika anledningar uppstår ibland obalanser i energin och det är då vi börjar känna oss mentalt eller fysiskt dåliga och får ont.

 

 

Så fungerar LIFE System

LIFE System (Living Information Forms Energy) är ett professionellt bioresonans- och biofeedbacksystem, som grundar sig på att cellerna i vår kropp fungerar som resonansreceptorer som både skickar ut och tar emot vibrationer. Med hjälp av ett oscilloskop mäter LIFE System kroppens elektromagnetiska energi och genererar en bioenergisk bild av kroppens och sinnets tillstånd. Denna bild presenteras på ett lättillgängligt sätt på systemets bildskärm.

Kroppens egna, naturliga frekvensvärden finns tillgängliga i LIFE Systemets databas som referensvärden: bakterier, virus och parasiter, vitaminer, mineraler och hormoner är några exempel. Patientens egna uppmätta värden jämförs med referensvärdena och på så sätt blir det tydligt var det finns obalanser, eller stress i kroppen. Om det finns obalanser kan systemet också användas till att målinriktat skicka ut specifika frekvenser för att stimulera kroppen att återfinna balansen.

 

Vad är bioresonansterapi?

Behandling med LIFE System hör hemma inom alternativmedicinens bioresonansterapi; bio står för liv och resonans för vibrationer. Bioresonansterapi bygger på idén att sjukdom orsakas av obalans i de elektromagnetiska frekvenserna i kroppen. Med hjälp av bioresonansutrustning lokaliseras störningar i kroppen, vilka sedan korrigeras genom att skicka tillbaka specifika frekvenser in i kroppen s.k. biofeedback. Biofeedbacken gör att kroppens naturliga energi börjar flöda och dess självläkande förmåga återställs. Resultatet är en förbättring av både fysisk och psykisk hälsa. LIFE System är ett av marknadens mest avancerade bioresonans- och biofeedbacksystem, med en hög precision i mätresultaten.

Tusentals praktiserande läkare, tandläkare, veterinärer, hälsoterapeuter, kiropraktorer och homeopater, använder sig av LIFE System. Systemet är godkänt som medicinsk utrustning inom bland annat EU av tyska TUV (CE-klass 2A). LIFE System har också blivit godkänt i USA, Australien och Sydafrika.

 

Hur går en behandling med LIFE System till?

Steg 1: Du kopplas upp till systemet

Ett antal ledande elektroder kopplas runt dina hand- och fotleder samt runt huvudet. Elektroderna är i sin tur kopplade till LIFE Systemets elektroniska gränssnittsenhet som läser av elektromagnetiska frekvenser. Denna enhet är ansluten till en dator där LIFE Systemets mjukvara är installerad. Alla elektriska enheter är maximalt avskärmade för att minimera den elektromagnetiska strålningen.

Steg 2: Mätning av dina frekvenser

Vi börjar med att mäta dina personliga frekvenser med hjälp av bioresonans och biofeedback. Under 4-7 minuter skickas via elektroderna tusentals frekvenser ut i din kropp, en efter en under en hundradels sekund, ca 1 miljon gånger. Frekvenserna är indelade i 39 olika kategorier, som omfattar människans viktigaste fysiologiska, mentala och emotionella tillstånd. När kroppen tar emot frekvenserna skapas en elektromagnetisk reaktion som om man blev utsatt för den verkliga ”substansen”. Det är denna reaktion systemet läser av.

Steg 3: Systemets tolkning av dina värden

LIFE Systemet registrerar och analyserar kroppens svar på de utsända frekvenserna. De olika resultaten kartläggs och kvalificeras med utgångspunkt i de referensvärden som finns i databasen. Man kan nu se i vilken utsträckning kroppen – både mental, känslomässig och fysiskt – är i eller ur balans. Om det finns starkt avvikande värden kan detta innebära att det finns brister eller blockeringar.

Steg 4: Balansering genom att sända frekvenser

LIFE System kan hjälpa kroppen till självläkning så att den återfinner sin balans oavsett om det rör sig om muskler, nerver, hormoner, organ, skelett, emotioner mm.

 

 

Om det är något kroppen har behov av, såsom vitaminer eller mineraler, kan LIFE System tillföra kroppen det i form av dess elektromagnetiska frekvens. Om det är något kroppen vill bli av med, som t.ex. virus eller gifter, kan man sända de frekvenser som stimulerar kroppen att göra sig av med dessa. I samråd pratar vi igenom vilka olika behandlingsmetoder som kan vara till hjälp i din situation. Mätresultaten visar också vilka program kroppen själv prioriterar. Oftast behöver kroppen en antal behandlingar för att hitta tillbaka till sin balans. Behandlingsplanen kan också innefatta kompletterande behandlingsmetoder såsom NES-droppar, infrarött ljus eller laser.

Test och balansering tar ca 2 timmar. Kontraindikationer är pacemaker och graviditet. Barn under 8 år är tyvärr förhindrade att få hjälp med sina besvär pga. kvacksalverilagen utfärdad av Socialstyrelsen.

 

Exempel på vad människor kan få hjälp med, med LIFE-System

LIFE System har visat sig ge framgångsrika resultat i många både fysiologiska, mentala och emotionella tillstånd. På min klinik har jag ofta kunnat hjälpa människor som länge kämpat med:

• Allergier mot djur, mat, pollen
• ADHD- ADD- Autism
• Astma
• Borrelia och TBE
• Eksem – Psoriasis
• Epstein Barr virus
• IBS, Crohns och andra typer av matsmältningsproblem
• Kronisk trötthet – ME, CFS
• Migrän – huvudvärk
• Olika smärttillstånd som whiplash skador, ryggsmärtor m.m
• Prostata problem
• Stress
• Urinvägsinfektioner

Viktigt att notera att jag inte behandlar sjukdomen utan orsaken till varför den uppkommit och det är oerhört viktigt att även ta i beaktning de emotionella och mentala orsakerna till varför olika tillstånd uppkommit som sjukvården benämner som sjukdomar.

LIFE System till skillnad mot andra Biofeedback system visar med oerhörd precision hur vi har fastnat i emotionella konflikter som påverkar vår fysiska kropp starkt.

Många av dessa konflikter är klienten helt omedveten om, men när vi pratar om dem så går det ofta upp ett ljus hos klienten som blir förvånad över vilken påverkan konflikterna har trots allt.

Enligt väl dokumenterad forskning i väst och med kunskap som läkarna i Kina har haft i mer än 5000 år, så påverkar olika känslor olika organ och virse versa.
Det här är ingen ny kunskap utan oerhört gammal

Hör av dig till mig via kontaktformuläret och berätta mer om vad du behöver hjälp med så hör jag av mig till dig. Du kan också direkt boka en tid via mitt online bokningssystem.

 

 

 

Olika LIFE program   LIFE balansering   EU-godkänd