EU-godkänd

EU-godkänd

 

LIFE System är godkänd som medicinsk utrustning CE klass 2A av TÜV i Tyskland, en av världens strängaste kontrollinstanser. Noggranna tester, kliniskt kontrollerade dubbelblind studier och därefter godkänd av TÜV i Tyskland är din garanti på kvalitet och effektivitet.

LIFE System har också blivit godkänd i USA, Australien och i Syd Afrika. Inget annat biofeedback system av denna typ har erhållit ett certifikat som bevisar att metoden fungerar. Detta är ett unikt kvalitetserkännande som innebär optimal trygghet för användare och klienter.

LIFE System har i många år använts av läkare, sjuksköterskor, psykologer, veterinärer, terapeuter, osteopater, biopater, homeopater med flera, för att nå god hälsa bland människor och djur.
Ett av de största cancersjukhusen i Génève använder LIFE System sedan några år tillbaka.

I Egypten arbetar mer än 1500 läkare med L.I.F.E.-System och där måste man vara utbildad läkare för att få arbeta med systemet.

 

 

Olika LIFE program   LIFE system   LIFE balansering