LIFE balansering

Klient-exempel

 

Den här testen visar hur klienten har blivit utsatt för giftiga ämnen genom en kontrast vätska som hon fick dricka innan en röntgen några dagar tidigare.
Hon fick en allergisk reaktion och fick köras ner till akuten. Kontrast vätskan orsakade henne en oerhörd huvudvärk vilket också ses på testen.
Hon kände även en stark skuld över att hon gick med på att ta kontrast vätska fastän hon visste att hon är känslig för mediciner.

Hennes dåliga balanssinne och koordination ses även tydligt i själva testen.
Testen visar också hennes obalans med hormoner. Problem med hennes livmoder och mycket annat som inte visar sig precis på den här bilden.
Testen visar också att hennes kropp prioriterar Akupunktur programmet (Meridian programs) som finns i LIFE System.

Själva Reactivitets testen visar vad klienten blivit “utsatt” för eller vad som pågår som stress i kroppens fält som den fysiska-, emotionella- och den psykiska kroppen.
När den första testen sk Reactivity Test är klar har jag 36 olika paneler att använda under själva balanseringen beroende på hur klientens stressnivå är då det gäller det fysiska, emotionella och psykiska.

LIFE System till skillnad mot andra Biofeedback system visar med oerhörd precision hur vi har fastnat i emotionella konflikter som påverkar vår fysiska kropp starkt.

Många av dessa konflikter är klienten helt omedveten om, men när vi pratar om dem så går det ofta upp ett ljus hos klienten som blir förvånad över vilken påverkan konflikterna har trots allt.

Enligt väl dokumenterad forskning i väst och med kunskap som läkarna i Kina har haft i mer än 5000 år, så påverkar olika känslor olika organ och virse versa.
Det här är ingen ny kunskap utan oerhört gammal.

 

LIFE System skannar av dina celler och tar fram dina stress faktorer / konflikter som är aktuella och som påverkar din fysiska kropp.
Olika stress faktorer som finns registrerade i dina celler:
Emotionella
Konflikter
Relationer
Åldersrelaterade

Läs mer under rubriken Olika LIFE program.

Test och balansering tar ca 2 timmar.
Kontraindikationer är pacemaker och graviditet. Barn under 8 år är tyvärr förhindrade att få hjälp med sina besvär pga kvacksalverilagen som är utfärdad av Socialstyrelsen.