Medicinsk laser

Medicinsk laser

 

Vad är laser?

Laser är förkortningen för Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Enkelt utryckt är laser en speciell form av ljus där den våglängd man valt att använda har en specifik effekt i den vävnaden eller i de vävnader som behandlas.

Den påverkar mekanismerna som leder till inflammationer och ödem. Förutom detta har laser även en smärtstillande och biostimulerande effekt. Man kan uttrycka det som att lasern påskyndar läkningsprocessen.

 

Irradia-laser

 

MLS-laser

 

Vi använder oss även av multi-proben ”Charlie” som har en uteffekt på 3,6 W och en ”peak power” på 75 W.
Den täcker en yta på ungefär 20 kvadratcentimeter, vilket underlättar vid behandling av större ytor. Behandlingstiden reduceras och man får en muskulär avslappning i kringliggande zoner.

Charlie

 

Laserljuset appliceras i kontakt med normalfrisk hud. Känslig, eller skadad hud och öppna sår behandlas i icke-kontakt på ett avstånd av någon eller några centimeter. För att få en bra behandlingseffekt behöver laserljuset kunna genomtränga vävnaden och nå det område som är tänkt att behandlas.

Infraröda våglängder såsom 904 nm (superpulsat) och 808 nm har bäst inträngningsförmåga och används därför på djupt liggande problem, exempelvis leder och muskulatur. Lasrar med synliga våglängder så som 660 nm, 520 nm och 450 nm har lägre inträngningsförmåga och används därför på ytliga problem, såsom ytliga senbesvär, hud eller sår.

När laserljus appliceras på hud eller vävnad absorberas, reflekteras, och sprids det åt flera håll. Ju längre ner i vävnaden desto svagare blir ljuset. Därför används en större energimängd laserljus vid behandling av exempelvis muskulatur och leder, i jämförelse med ett öppet sår.

 

Fördelar med Laserbehandling:

• Kort behandlingstid
• Reduktion och /eller smärtfrihet på kort tid,inklusive nervsmärta
• Stark anti-inflammatorisk effekt
• Snabb läkning från överbelastningar och stukningar
• Snabb återhämtning av skadade muskler
• Snabb upplösning vid ödemiska tillstånd
• Omedelbar förbättring av lokal cirkulation
• Snabb läkning från ytliga skador som sår och ben och brännsår

 

Exempel på terapeutiska tillstånd:

• Frozen shoulder
• Tennis- och golfarmbåge,
• Musarm
• Artroser
• Svårläkta sår
• Ryggsmärtor
• Smärtor i nacken och skulderblad
• Frozen Shoulder – smärtor i axlar
• Hälsporre
• Vrickningar och stukningar
• Käkproblem – TMJ
• Smärtor i fötter och tår

 

För bästa resultat, räkna med en behandlingsperiod på 10 ggr varav första veckan 3 ggr, andra veckan 2 ggr och sedan 1 ggr i veckan.

Exempel:

Före

Efter

Svårläkt sår pga diabetes. 5 år med starka antibiotikabehandlingar utan resultat. Efter 10 laserbehandlingar har såret läkt och ingen mer antibiotika används av klienten.

 

Tennisarmbåge med stark smärta i 1 års tid. Injektion av cortison hjälpte inte och inte heller sjukgymnastik. Läkarna ville operera. Med 10 laserbehandlingar är båda armarna smärtfria idag och klienten kan åter arbeta normalt.

Före

Efter

Pga ångest så skar en kvinna sig i en av sina armar men med hjälp av laserbehandling så läkte såren och ärren försvann.