NES Health BioEnergetiX WellNES System

Att akupunktur fungerar i praktiken har man känt till sedan mer än 5000 år tillbaka, men man har inte vetenskapligt kunnat förklara hur det fungerar.

Peter Fraser, upphovsman till NES, har forskat på människans kroppsfält (body-field) sedan 1982. Han har förenat den mångtusenåriga kunskapen om kroppens meridianer (energikanaler) med kvantteori.

Kroppsfältet består av tolv sammankopplade meridian-liknande kanaler som processar och koordinerar kroppens ständiga informationsöverföring.

Vår hälsa är beroende av att det finns ett kontinuerligt och balanserat flöde för att kunna överföra informationen längs dessa kanaler.

 

 

När vi utsätts för stress, miljögifter, psykologiska trauman m m skapas en obalans någonstans i kroppsfältet. En obalans i en kanal kommer med tiden att påverka flödet även i de andra kanalerna och vi får olika symtom och sjukdomar.

Det är här som NES Systemet kommer in. Genom en NES Scanning (se separat flik) upptäcks kroppens obalanser och systemet ger en fullständig vägledning för vad som bör rättas till och hur det går till.
Systemets revolutionerande produkter är utformade för att läsa och korrigera informationen i kroppsfältet.

Det omfattar NES ProVision – en klinisk skanning av kroppen, Infoceuticals och NEStrition – kosttillskott som bidrar till att korrigera kroppens kontrollsystem samt NES miHealth.

Lyssna till Peter Fraser, skaparen av NES här

och till Henry Massey här